Connect with us

Automatizálás

Hogyan teszi az adatelemzés stabilabbá az ellátási láncot?

A világkereskedelem ismét növekszik és az ellátási láncok világszerte stressz alatt állnak. Hogyan tehetik stabilabbá ellátási láncukat a vállalatok a digitális beszerzés és az analitika segítségével?

A koronavírus-járvány hatására az ostorcsapás hatás (bullwhip-effektus) teljes mértékben megmutatkozik: a felhajtott kereslet és a zárlatok utáni hiánytól való félelem miatt számtalan vásárló a szükségesnél jóval több árut rendelt. Az emelkedő energiaárak, a termelési és logisztikai kapacitáshiány, valamint a nyersanyaghiány további stressznek tette ki az ellátási láncokat. Hogyan védhetik meg a vállalatok fenntartható módon folyamataikat az ilyen hatások ellen?

Az egyik kulcs a beszerzés digitalizálása és az ellátási lánc minden területéről származó adatok hatékony elemzése. Tudományos tanulmányok ma már megerősítik az intelligens ellátási lánc menedzsment és az ellátási lánc optimalizálásának fontosságát az ellátási lánc teljesítménye – és végső soron az egész vállalkozás sikere – szempontjából.

Ellátási láncok stresszhelyzetben
Drága üzemanyag, teli kikötők, tartós nyersanyaghiány – a virágzó gazdaság közepette a globális ellátási láncok egyre nagyobb stressznek vannak kitéve. A bullwhip-effektus felerősíti e tényezők hatását, mivel a súlyos kilengések hatására egyre gyakrabban van szükség kézi beavatkozásra. Ez növeli a komplexitást és ezáltal a hibák előfordulását.

A feszült helyzetre való tekintettel evidensnek és elengedhetetlennek tűnik az ellátási láncok átfogó digitalizálása. De vajon az adatelemzés  és a digitalizáció valóban növelheti a teljesítményt, és pozitív hatással lehet az általános üzleti sikerre is? Ezzel a kérdéssel már régóta foglalkoznak tudományos kutatások, legutóbb a finnországi Lappeenranta városában működő LUT School of Business and Management tanulmánya, amelyet az Supply Chain Management című folyóiratban tettek közzé.

A digitális beszerzés növeli az ellátási lánc teljesítményét
A beszerzés magában foglalja az ellátási lánc operatív és stratégiai folyamatait is. Eddig a legtöbb tevékenységet ezen a területen – mint például az ajánlattétel, a megrendelés és a rendeléskövetés, a dokumentáció, a szállítás és a visszáru kezelése – még mindig manuális folyamatok jellemezték. Ennek következménye: egyrészt a beszerzés ilyen körülmények között gyakran nem optimális körülmények között zajlik, mivel nem lehet teljes áttekintést tartani a piacról. Másrészt a napi üzletmenetben túl nehéz a több területet átfogó információcsere.

Azoknak a vállalatoknak, amelyek e-beszerzési rendszereket kívánnak bevezetni a helyzet javítása érdekében, a teljes beszerzési folyamatot figyelembe kell venniük. Mind a belső, mind a külső folyamatok érintettek; mindkettő közvetlen hatással van a digitális beszerzési képességekre. Együttesen véve ezek hatással vannak az ellátási lánc teljesítményére és végső soron az általános üzleti sikerre. Az informatika hatékony használata valamennyi beszerzési folyamatban hozzájárulhat az ellátási lánc teljesítményének javításához. Az átfogó cél itt az integrált információkezelés, amely lehetővé teszi, hogy a szervezet beszerzési szakemberei integrált, következetes és pontos információkhoz férjenek hozzá.

Az  alkalmazások már a teljes beszerzési folyamathoz rendelkezésre állnak. Ezek közé tartoznak az úgynevezett source-to-pay folyamatok, amelyek alatt a vállalaton belüli olyan folyamatot értünk, amely az áruk vagy szolgáltatások szállítójának kiválasztásával kezdődik és a szállítói számla kiegyenlítésével végződik. Ez a folyamat magában foglalja az e-beszerzést, a rendelés- és szállításkövető rendszereket, a számlázási rendszereket és a vállalati erőforrás-tervezést (ERP). A külső szereplőket is érintő folyamatokhoz is rendelkezésre állnak digitális eszközök: az e-katalógus rendszerek például lehetőséget nyújtanak arra, hogy több beszállítót összekapcsoljanak egy belső vállalati platformon, így a felhasználó közvetlenül indíthat megrendeléseket. A rendszer ezután automatikusan továbbítja a megrendelést a megfelelő beszállítóhoz.

A hatékony ellátási láncok támogatják az üzleti sikert
A széles körben elérhető adatok, a nagyobb átláthatóság és a beszállítók közötti erősebb verseny révén a digitalizált beszerzési folyamatok növelhetik a teljes ellátási lánc megbízhatóságát és teljesítményét. Alapvető fontosságú azonban, hogy a vállalatok ne csak fejlesszék digitális képességeiket, hanem következetes változásmenedzsment révén a szervezeten belül is kialakítsák és rutinossá tegyék azokat. Ha például az e-közbeszerzésben rejlő lehetőségeket következetesen használják, akkor azok a beszerzési oldalon képesek az ellátási lánc fenntartható optimalizálására.

Az erős ellátási láncok nagy rugalmasságot és erőforrás-hatékonyságot, átfogó integrációt, alacsony költségeket, valamint gyors, megbízható és átlátható beszerzést kínálnak. Ha a stratégia és a műveletek összhangban vannak, akkor megteremtődnek a feltételek az általános üzleti teljesítményre gyakorolt hatékony hatáshoz.

Az adatok intelligens felhasználása minden területen
Az olyan kutatások, mint a finn LUT tanulmánya, az ellátási lánc menedzsment (SCM) optimalizálására irányuló intézkedéseket jelentős mértékben a digitalizáció által kínált lehetőségekkel hozzák összefüggésbe. Azoknak a vállalatoknak, amelyek átfogóan digitalizálni akarják ellátási láncaikat, szem előtt kell tartaniuk, hogy ezek középpontjában az adatok állnak. Az értékteremtés minden területén keletkeznek adatok. Ha ezeket hatékonyan használják fel, akkor lehetőséget adnak a vezetőségnek arra, hogy az ellátási láncban rejlő kockázatokat és tendenciákat idejekorán felismerje, és azonosítsa a vállalat termelékenységének javítási lehetőségeit.

Az adatelemzés az SCM-ben egyesíti a különböző forrásokból – folyamatokból és alkalmazásokból, érzékelőkből és platformokból -, valamint a belső és külső környezetből származó értékeket. Ezek az információk szolgálnak előrejelzés, problémamegoldás és döntéshozatal alapjául. Ennek előfeltétele, hogy az ellátási lánc minden területéről származó, rendkívül heterogén adatokat fel lehessen dolgozni és elemezni lehessen. Az adatelemzés ebben az értelemben nem egyetlen, önmagában álló technológia, hanem különböző megközelítéseket, eszközöket és folyamatokat egyesít az SCM problémáinak megoldására, és ideális esetben azok korai előrejelzésére vagy felismerésére.

Következésképpen az ellátási lánc analitika célja nem a döntéshozatal. A döntéshozóknak inkább úgy kell tekinteniük az ellátási láncukban keletkező adatok elemzésére, mint egy olyan eszközre, amellyel jobb alapot kaphatnak az üzleti döntésekhez: a meglátásokat felhasználhatják az ellátási lánc kapacitásának optimalizálására, a beszerzési piacok jobb megértésére vagy a kockázatok jobb értékelésére. Ily módon a vállalat belső és külső adatelemzési képességei az SCM-ben hatékonyan hozzájárulnak a digitális beszerzés, valamint a teljes ellátási lánc teljesítményének pozitív befolyásolásához.

Az SCM digitalizálásakor a vállalatoknak nem szabad figyelmen kívül hagyniuk azt a tényt, hogy az újonnan bevezetett intézkedések és eszközök során az ellátási lánc menedzsmentben a munkaköri profilok is megváltoznak. Egy ütemező, akinek átfogó adatelemzési eszközök állnak rendelkezésére, már nem csupán az áruk megrendeléséért felelős, hanem adattudósként is felfoghatja és fel kell fognia magát, aki mind az áruforgalmat, mind az adatáramlást figyelemmel kíséri és értelmezi. Ahhoz, hogy az adatelemzés támogassa az üzletet, a diszpécsernek képesnek kell lennie a releváns adatok azonosítására, elérésére és összegyűjtésére, azok kombinálására és finomítására, az adatok hasznos és felhasználható információvá alakítására szolgáló adatelemzési képességek alkalmazására, valamint az információk megfelelő értelmezésére a döntéshozatal során. A vállalaton belüli hatékony adatelemző képességek megvalósítása tehát nem csak a beszerzést érinti, hanem az olyan szervezeti területeket is, mint az IT és a HR. A vállalatoknak olyan szervezeti megoldást kell kidolgozniuk, amely megfelel a körülményeiknek, és pontosan feltérképezi az ellátási lánc igényeit.

Elkötelezettség a legmagasabb szinten
A digitális beszerzési folyamatok pozitívan és közvetlenül befolyásolhatják az ellátási lánc teljesítményét. Az adatelemzés a vállalat versenyképességét is javítja a beszerzés és az SCM terén. A digitális eszközök teljes skáláját az ellátási lánc irányítására és optimalizálására használó szereplők jelentős hatást gyakorolhatnak az egész vállalkozás sikerére.

A digitális beszerzésben és az adatelemzésben az SCM-ben rejlő potenciállal kapcsolatos kutatásból egyértelmű cselekvési ajánlások rajzolódnak ki a vezetés számára. A vezetőknek adatfelhasználási stratégiákat kell kidolgozniuk a vállalatuk ellátási lánccal kapcsolatos tevékenységeinek megerősítése és az üzleti siker javítása érdekében. Működési szempontból az ellátási lánc digitalizálására vonatkozó megközelítéseket a felsővezetés szintjén kell meghozni. Ennek oka, hogy a digitalizáció és az adatelemzés SCM-ben történő bevezetéséhez és hatékony felhasználásához elengedhetetlen egy világos stratégia, amely a status quo állapotából indul ki, és részletes intézkedéseket dolgoz ki az ellátási lánc minden területének javítására. Ebben a tekintetben éppen a belső és külső forrásokból származó adatok heterogén jellege jelent akadályt.