Connect with us

Szállítmányozás

A világgazdaság működőképességének létkérdése

Bebizonyosodott: „A logisztikára minden területen nagy szükség van, viszont az a mai formájában sérülékeny és nem fenntartható.” /Ilg Péter/

A logisztikai iparág minőségi működése alapinfrastruktúránkká vált, melynek fenntartása világgazdasági érdek. Legyen szó akár pandémiáról, egy csatornába szoruló teherhajóról, vagy most aktuálisan egy egész világot megrázó háborúról, a globális ellátási lánc megakadása súlyos gazdasági  károkat okoz világszerte, az ezzel járó fájdalmat pedig mind a bőrünkön érezzük. Az energia és nyersanyag költségek égbe szökkenése a globális gazdaság alapját jelentő ellátási láncok fenntarthatóságát veszélyezteti.

 

A gáz, szén, áram és szén-dioxid kvóta árának változása, 2019 január – 2022 március. Forrás: ICE, EEX

 

A költségek ilyen szintű emelkedése már önmagában globális átalakulást indukál, ezért a logisztikai iparág szereplőinek újra kell gondolniuk, hogy mely pontokon és milyen módszerrel avatkoznak be logisztikai folyamataikba vállalkozásuk fenntarthatóságának érdekében.
Abból kiindulva pedig, hogy mindenkinek van logisztikája, az ellátási láncok reorganizációja minden szereplőt érinteni fog.

Elsőként a vállalaton belüli termelés- és szolgáltatásmenedzsment feladatok fognak előtérbe kerülni. Azok a folyamatok, ahol a termelőrendszer tervezési, működtetési és hatékonyságjavítási feladatait szükséges újra gondolni. Ezek kialakítására széleskörű mérnöki tudásra és komplex eszköztárra van szükség, ahogy azt a PMI Logistics Solutions Kft. is biztosítja ügyfelei számára.

Jobbára már kezd tudatosodni az ellátási láncban részt vevő vállalatok számára, hogy a coviddal, alapanyaghiánnyal és energiakrízissel nem csupán megemelkedtek a logisztikai költségek, hanem a logisztikai folyamatok akadozásával annak értékteremtő szerepe is felértékelődött. Ennek ellenére a vállalati értékláncban a logisztika még mindig kiszolgáló terület. Annyi az elvárás, hogy észrevétlenül működjön és ne kerüljön sokba.

A pandémia kezdeti fázisa után elindultak azok az elemzések, amik rávilágítottak arra, hogy bár az ellátási láncban szereplők egymásra vannak utalva, ki vannak szolgáltatva egymásnak, mégis az ellátási láncba integrálódott legnagyobb vállalkozások ügyvezetőinek 60%-nak tudomása sincs arról, hogy az ellátási lánc első vonala után, hogyan működnek a folyamatok. Az átláthatóság hiánya pedig információ hiányt szül, ami a kereslet-kínálat ingadozásokra adható gyors reakcióképességet is megakadályozza.

A deglobalizációs átrendeződés elkezdődött. Az új egyensúlyi helyzet kialakulását sok tényező befolyásolja, de a logisztikai értékteremtés egyre inkább meghatározó szempont lesz. Megnövekedett költségigényét tekintve jelentősebb súlyt fog képviselni, mint a múltban, ezért a konzervatív szemléletet, a reaktív hozzáállást is időszerű lenne lecserélni olyan üzleti és működési modellekre, amelyek rugalmasan és hatékonyan reagálnak a változásokra.

Amire fel kell készülni, hogy a politikai, gazdasági és inflációs hatás együttesen jelentős átrendeződéseket fognak eredményezni a világpiacon, így számos innovatív megoldásra lesz szükség az új típusú kereslet-kínálat egyensúlyának fenntartható kielégítésére.

A PMI Logistics Solutions Kft. határozott véleménye, hogy nincs az az összetett rendszer és folyamat, amit ne lehetne átlátni és javítani rajta, ha a megfelelő – akár elemi szinten – kialakítjuk a visszamérés lehetőségét. A fizikai korlátok kiszélesítésével, és az új technológiák segítségével minden mérhetővé és ezáltal modellezhetővé válik. Ezek az információk már objektívek, strukturáltak, prediktívek, melyekkel új módszertanok alakíthatóak ki és valós idejű döntések hozhatóak, szemben a hüvelykujj szabályokra alapozott üzleti döntésekkel. Vagyis az információ az új nyersanyag a logisztikai szektor fejlődéséhez.

 

 

Abban a pillanatban, amikor a jelen gazdasági bizonytalanság mértéke csökkeni kezd, a gyors és információ alapú döntések az eddigieknél is nagyobb versenyelőnyt fognak jelenteni.
Azok a gazdasági szereplők pedig, akik nem szeretnek a változások élére állni, piacot fognak veszteni.

A PMI Kft. innovációs megoldásainak is mindig a valós hatékonyságnövelés a célja.
Számukra a logisztika erőforrás, ami a fejlődés, a fenntarthatóság és a hatékonyság kulcsa nem pedig csak egy szükséges háttérszolgáltatás és vele járó fix költség, amit a legalacsonyabb szintre kell szorítani. Ismerve a logisztikai iparág működési problémáit, a klasszikus logisztikai tanácsadási eszköztáron túlmutatva újszerű, mérhető és hosszú távon megvalósítható technológiai megoldásokkal szolgálják ki az igényeket.
Legyen szó raktárépítésről, gyártósori optimalizálásról, egyedi szoftver fejlesztésről vagy logisztikai rendszerintegrációról, referenciáik bizonyítják, hogy a hatékonysági tartalékok kiaknázásával és a szakmai tudatosság erősítésével, van lehetőség minőségi ugrásra mind a szakmai és szolgáltatási színvonalban, mind a profitabilitásban.

Fontos azonban, hogy a leghatékonyabb megoldást jelentő digitális átállás mindenkinél máshol kezdődik. Az innovatív technológiák bevezetése, csak akkor lesz sikeres, ha nem egy korábban kialakult, problémákat rejtő folyamatot digitalizálunk, hanem a fejlesztéssel egy új, hatékonyabb folyamat is kialakításra kerül. Az alapok rendbetétele az első: egyrészt az infrastruktúráé, amely a tevékenységet kiszolgálja, másrészt a folyamatoké, amelynek mentén az érték előáll.

A PMI Kft. egyedi módszertanával és kiemelkedő mérnöki szaktudással segíti ügyfeleit a digitális átállás bármely fázisába bekapcsolódva.

Szakértői támogatás egyszeri tanácsadástól a hosszútávú együttműködésig!

https://www.pmi.co.hu/hu/